Vektori Käyttöopas

Tutustu Vektori-pilveesi ja sovellukseesi perusteellisesti

1. Kirjanpitotilit

Palveluun on määritelty valmiiksi yleiskäyttöisiä oletuskirjanpitotilejä.

Palveluun on mahdollista lisätä uusia kirjanpitotilejä, muokata olemassa olevia tai poistaa tarpeettomat kirjanpitotilit. Sovi oman kirjanpitäjäsi kanssa tilien käytöstä ja niiden nimeämisestä, jotta tiedot kirjautuvat Raportit -> Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan - raportille oikein. 

Kirjanpitotilien määritteleminen ja lisääminen tuoteryhmille tai tuotteille ei ole pakollista kassamyynnin ja järjestelmän teknisen toiminnan kannalta, mutta ellei niitä ole asetettu kirjanpitäjäsi kanssa sovitulla tavalla, järjestelmä ei voi muodostaa kirjanpitoraportteja halutulla tavalla. Palvelussa voit määritellä oletuskirjanpitotilien lisäksi myyntitilit (Myynti ja Myynti alv 0 %) myyntien seurantaa varten tuotteelle, tuoteryhmälle ja arvonlisäverolle.

Vinkki: Helpointa on asettaa tuoteryhmälle tilit, jolloin kaikilla kyseisein tuoteryhmän tuotteilla käytetään tuoteryhmän mukaisia tilejä.

Mikäli myyntitilejä on määritelty eri paikkoihin, niiden käsittelyjärjestys on seuraava:

1. Tuote [kappale 1.5.].

2. Tuoteryhmä [kappale 1.6.].

3. Arvonlisäveron myyntitili [kappale 1.3.].

4. Oletuskirjanpitotili [kappale 1.4.].

1.1. Kirjanpitotilin lisääminen tilikarttaan

Valitse vasemmalta valikosta Asetukset -> Yritys -> Kirjanpitotilit -> Uusi kirjanpitotili -painike. 

Lisää kirjanpidon numero, nimi ja tyyppi. Hyväksy tiedot Tallenna -painikkeella.

Kirjanpitotilejä käytetään kirjanpitotapahtumat -raportilla:
Raportit -> Kirjanpito -> Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan.

1.2. Kirjanpitotilin muokkaaminen ja poistaminen

Voit muokata kirjanpitotilin tietoja valitsemalla Asetukset -> Yritys-> Kirjanpitotilit -listauksessa haluttu kirjanpitotili, jonka tietoja haluat muokata tai poistaa tili kokonaan.  HUOM! Kirjanpitotiliä, jolle on jo tehty kirjauksia ei voi poistaa.

1.3. Arvonlisäveron myyntitilin asettaminen

Palvelussa on oletuksena käytössä olevat arvonlisäverot ja niille on asetettu oletus kirjanpitotilit.

Voit lisätä, muuttaa tai poistaa olemassa olevan kirjanpitotilin arvonlisäverolta valitsemalla Asetukset -> Yritys -> Verot -listauksessa haluttu arvonlisävero, jonka kirjanpitotilin tietoja haluat muokata.

Muokkaus -näkymässä voit vaihtaa arvonlisäveron myynnin alv-velkatilin, myynnin alennusten tilin, luottotappio tilin (vain laskutus käytössä) ja oletusmyyntitilin.


Mikäli pudotusvalikosta ei löydy käytettävää kirjanpitotiliä, voit lisätä sen kappaleen 1.1. mukaan.

1.4. Oletuskirjanpitotilin asettaminen

Mikäli tuotteelle, tuoteryhmälle tai arvonlisäverolle ei ole määritelty kirjanpitotiliä, käytetään myyntien seurantaan Asetukset -> Yritys -> Yrityksen perustiedot -> Oletuskirjanpitotilit -kohdassa asetettuja oletuskirjanpitotilejä.

Voit muuttaa Palvelussa oletuksena olevia myyntitilejä valitsemalla pudotusvalikosta halutun tilin. Mikäli pudotusvalikosta ei löydy käytettävää myyntitiliä, voit lisätä sen kappaleen 1.1. mukaan.

1.5. Kirjanpitotilin lisääminen tuotteelle

Tuotteelle voidaan antaa tuotekohtainen myynti- ja myynti alv 0-tili. 

Mikäli tuotekohtaisia myyntitilejä ei ole asetettu, haetaan Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan - raportille myyntitili kappaleessa 1. esitetyn käsittelyjärjestyksen mukaan.

Valitse vasemmalta valikosta Asetukset -> Tuoteluettelo -> Yleiset.


Lisää näytettävät tilityypit kohtaan Myynti ja Myynti (Alv 0 %). Hyväksy valinnat Päivitä -painikkeella.

Lisää tuote valitsemalla valikosta Tuotteet -> Uusi tuote. 

Siirry tuotteen lisäyksen jälkeen muokkaamaan tuotteen tietoja.

Lisää Asetukset -välilehdelle Myyntitilit ja Myyntitili (alv 0 %). Hyväksy tiedot Päivitä -painikkeella.

1.6. Kirjanpitotilin lisääminen tuoteryhmälle

Tuoteryhmälle voidaan antaa tuoteryhmäkohtainen myynti- ja myynti alv 0-tili, jolloin kaikilla tuoteryhmän tuotteille käytetään samaa kirjanpitotiliä. 

Mikäli tuoteryhmäkohtaisia myyntitilejä ei ole asetettu, haetaan Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan - raportille myyntitili kappaleessa 1. esitetyn käsittelyjärjestyksen mukaan.

Aktivoi Asetukset -> Tuoteluettelo -> Yleiset -> Näytettävät tilityypit -kohdasta Myynti- ja Myynti (Alv 0%) valinnat.

Valitse Päivitä -painike.

Lisää tuoteryhmä valitsemalla valikosta Tuoteryhmät -> Uusi tuoteryhmä.

Lisää tuoteryhmän nimi sekä myyntitili (alv 0 %) ja myyntitili.

Hyväksy tiedot Tallenna -painikkeella.

1.7. Kirjanpitotilin lisääminen maksutavoille

Palvelussa on mahdollista asettaa kirjanpitotilit eri maksutavoille, jolla mahdollistetaan kirjanpitokirjausten vienti kirjanpitoon maksutapakohtaisesti. 

1.7.1. Kassa- ja korttimaksutavan kirjanpitotilin asettaminen

Palvelussa on oletuksena kassa- ja korttimaksutavat, joille on määritelty valmiiksi oletuskirjanpitotilit. 

Voit muuttaa kirjanpitotilin valitsemalla halutun tilin Asetukset -> Yritys -> Yrityksen perustiedot -> Oletuskirjanpitotilit -kohdassa Rahat/käteisvarat ja Korttisaamiset -kenttiin.

Mikäli pudotusvalikosta ei löydy käytettävää kirjanpitotiliä, voit lisätä sen kappaleen 1.1. mukaan.

1.7.2. Muiden maksutapojen kirjanpitotilin asettaminen

Voit lisätä Palveluun haluamiasi maksutapoja ja määritellä niille omat kirjanpitotilit.

Lisää uusi maksutapa Asetukset -> Kassa -> Maksutavat -kohdasta Uusi Maksutapa -painikkeella.

Lisää maksutavan Nimi esim. Lahjakortti, tai kuten yllä olevassa esimerkissä Monikäyttölahjakortti 150 e ja valitse maksutavalla käytettävä kirjanpitotili. Mikäli pudotusvalikosta ei löydy käytettävää kirjanpitotiliä, voit lisätä sen kappaleen 1.1. mukaan. Suositeltavaa on sopia tästä käytettävästä tilistä kirjanpitäjän kanssa, jotta se näkyy oikein esimerkiksi Tilitysraportilla tai Rahaliikenneraportilla ja on lainmukainen (lahjakorttien lainsäädäntö muuttuu ajoittain ja voi vaihdella myös maittain).

Hyväksy tiedot Tallenna -painikkeella, jonka jälkeen maksutapa on käytettävissä kassasovelluksessa (voi vaatia sovelluksen uudelleen käynnistämisen).

Kassasovelluksessa valitse myytävät tuotteet esimerkiksi 150€ arvosta, valitse Maksu -> Muut -> Monikäyttölahjakortti 150 €.

Alla ote kuinka Raportit -> Tilitysraportilla näkyy kyseinen lahjakortti myynnit maksutavoittain -osiossa ja kuinka se saadaan ulos esimerkiksi Raportit -> Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan -raportilla, tilin mukaan, lisäksi (oikealla) ote kuitista ja kuinka se näkyy siinä.

2. Logon lisääminen kuitille

Voit lisätä kuitille logon Asetukset -> Kassa -> Kuitti -> Selaa -painikkeen kautta. Suurin sallittu kuvakoko on 360 x 240 pikseliä ja 360 kilotavua. Kuvan tulee olla png- tai jpeg- tiedostomuodossa.

3. Asiakasnäytön mainoskuvien hallinta

Voit hallita asiakasnäytön mainoskuvia Asetukset > Kassa(laatikko asetussivulla) -> "Markkinointinäyttö"  -kohdasta (yhteensopivuus vain Sumni -laitteilla).

Kuvia lisätessä on tärkeää muistaa, kun kuvat on lisättynä, että lopuksi painaa Tallenna(tai Save)

Jos muokkaa aikaa, niin sillon pitää ensin hyväksyä(väkänen) se muokkaus, ennen kuin painaa Tallenna(tai Save).

HUOM! Sitten kun Vektori sovelluksen uudelleen käynnistää, kuvat ovat markkinointinäytöllä ja vaihtuvat.

4. Tuoteryhmien ja tuotteiden järjestyksen valinta

Voit valita kassassa näytettävien tuoteryhmien ja tuotteiden järjestyksen valinnan Asetukset -> Kassa -> Yleiset -kohdassa, Tuotteet osion alta.

5. Kassahenkilöt ja PIN-koodi

Palvelussa on oletuksen yksi kassakäyttäjä, jonka oletus PIN-koodi on 4262, voit lisätä kassakäyttäjiä kohdan 5.1 mukaisesti. Kassakäyttäjien lisääminen ei ole tuettua Vektori Minikassassa.

5.1. Kassahenkilön lisääminen

Lisää uusi kassahenkilöt valitsemalla vasemmalta Asetukset -> Kassa -> Kassahenkilöt -> Uusi kassahenkilö.

Lisää kassahenkilön nimi ja nelinumeroinen PIN-koodi, jonka avulla kassahenkilö kirjautuu kassaohjelmaan. Valitse lopuksi Tallenna -painike.


5.2. PIN-koodin vaihtaminen

Voit vaihtaa kassahenkilön PIN-koodin valitsemalla vasemmalta Asetukset -> Kassa -> Kassahenkilöt -> Muokkaa -toiminnon kautta syöttämällä muokkaus -näkymässä uuden PIN-koodin.

6. Kassan peruskäyttö

6.1. Tuoteryhmät ja tuotteet


6.1.1. Tuoteryhmän lisääminen

Kassassa myytävät tuotteet hallitaan Vektori pilvipalvelussa.

Valitse vasemmalta valikosta Tuoteryhmät -> Uusi tuoteryhmä -painike. Lisää tuoteryhmän nimi. Mikäli perustettava tuoteryhmä on aliryhmä, valitse sille pääryhmä pudotusvalikosta. Valitse lopuksi Tallenna -painike. Perustetut tuoteryhmät näkyvät automaattisesti kassaohjelmassa - sovelluksen näkymän päivittymiseen menee hetki, mutta joissain tapauksissa tämä saattaa vaatia sovelluksen uudelleenkäynnistyksen.

6.1.2. Tuotteen lisääminen

Lisää tuotteelle seuraavat pakolliset (merkitty *) tiedot (Tuotteet -> Uusi tuote):

Voit lisätä tuotteelle Tuotekoodin, tai antaa järjestelmän luoda tuotekoodin automaattisesti annettujen asetusten mukaisesti. Tuotekoodin etuliitteen ja pituuden voit määritellä Asetukset -> Tuoteluettelo -> Yleiset -> Tuotekoodien generointi -kohdassa. Valitse lopuksi Tallenna -painike.

Vinkki: Voit lisätä tuotteen myös 0 hintaisena (ns. vapaahintainen tuote), huomioi kuitenkin tuotteelle oikea verokanta. Tällöin kassaohjelma pyytää tuotemyynnin yhteydessä hinnan joka kerta erikseen, eli voit käyttää tätä tuotteille, joiden hintaa et halua syöttää tuoterekisteriin.

Mikäli olet liittänyt viivakoodinlukijan esimerkiksi usb:lla tietokoneeseesi, voit lukea viivakoodin  ja lisätä sen kohtaan EAN-koodi - lisää viivakoodinlukijasta ohjeesta Vektori Tulostimet, Kassalaatikot ja Viivakoodinlukijat, kappaleessa yhdeksän(9) "Viivakoodinlukijan yhdistäminen kassalaatikkoon tai bluetoothilla Appleen tai Androidiin".

6.1.3. Tuotetarrojen tekeminen tuotteille

Tuotteille voi tehdä tuotetarrat joko massatoimintojen kautta, Tuotteet -> Massatoiminnot->Luo tuotetarrat painikkeen avulla, tai yksitellen.

Mikäli tuotetarrat tehdään massatoimintona, tuotetarrat luodaan sivu kerrallaan, ja muodostettu pdf-tiedosto sisältää kaikki tuotteet kyseiseltä sivulta.

Mikäli Tarra-arkki (A4) valinta olisi Kyllä, kaikki tuotteet tulostuisivat tuotetarroina A4-arkille.
Muussa tapauksessa tuotetarrat ovat yksittäisiä sivuja kyseisessä pdf-tiedostossa.

Kun tuote on tallennettu, sitä voi muokata ja sille voi tehdä oman tuotetarran myös tätä kautta, Tuotteet -> Valitse tuote -> Muokkaa -> Tuotetarrat -välilehti.

Muokkauksen kautta, Tuotetarrat välilehdellä, saa myös lisättyä tuotetarralle lisätietoja ja ylimääräistä hintatietoa.

Ohessa asetuksilla EAN-13, 36x77, S, 14 oleva tuotetarra esimerkki.

Viivakoodin muotoja: EAN-13, EAN-8, EAN-5, EAN-2, CODE128, CODE39, ITF, ITF-14, MSI10, MSI11, MSI1010, MSI1110, Pharmacode, Codabar.

Tarran koko: 36x77, 36x89, 40x54, 40x67, 40x105, 60x120.

6.2. Tuotteen myynti 

Käynnistä sovellus ja syötä PIN-koodisi(oletuksena 4262). Kassan oikeassa reunassa näytetään oletuksena listaus kaikista kassaan lisätyistä tuotteista. 

Voit lisätä myytävät tuotteet valitsemalla tuotteet listalta. Halutessasi voit rajata tuotteita valitsemalla tuoteryhmän tai käyttämällä tuotehakua.

Jos haluat lisätä useamman kappaleen samaan tuotetta, voit joko napsauttaa tuotetta tuotelistauksessa uudelleen tai napsauttaa vasemmalla valikossa haluttua myyntiriviä, jolloin avautuu myyntirivin muokkaus-ikkuna, johon voit syöttää halutun tuotemäärän.

Valitse lopuksi OK-painike.

6.3. Alennukset

Kassamyynnissä voidaan antaa tuoterivikohtaisia alennuksia. Alennukset voidaan antaa Koko rivin %- alennus, Koko rivin €-alennus tai Tuotteen hinnan € -alennus. 

Lisää alennus tuoteriville napsauttamalla tuotelistauksessa tuotemyyntiriviä, johon haluat kohdistaa alennuksen. Valitse myyntirivin muokkaus-ikkunassa alennustapa, jota haluat käyttää.

Lisää alennus ja valitse lopuksi OK -painike.

Alennus näytetään kassan tuotelistauksessa tuoterivin lisärivinä.Annetut alennukset näytetään Myyjä- ja tilitysraportilla sekä Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan -raportilla.

6.4. Tuotteen poistaminen keskeneräiseltä kassatapahtumalta

Joskus voi olla tarve poistaa mahdollisesti väärin lisätty tuote keskeneräiseltä kassatapahtumalta ennen kassatapahtuman päättämistä.

Voit poistaa tuoterivin napsauttamalla tuotelistauksessa poistettavaa tuoteriviä, jolloin avautuu myyntirivin muokkausikkuna. Valitse myyntirivin muokkaus -näkymässä Poista rivi -painike, jolloin tuoterivi poistuu kassatapahtumalta. Jos haluat poistaa kassatapahtumalta kaikki myyntirivit, valitse Keskeytä -painike.

6.5. Maksaminen usealla maksutavalla

Kassalla on mahdollista maksaa kassatapahtuma usealla maksutavalla kuten esim. osittain käteisellä ja osittain kortilla. Esimerkissä kerrotaan, miten kassatapahtuma päätetään osittain käteisellä ja osittain kortilla maksetuksi. 

Aloita lisäämällä tuotteet normaalisti kassatapahtumaan. 

Valitse Maksu -painike, jonka jälkeen näet kassasovelluksen oikeassa yläkulmassa Maksettavaa -kokonaissumman 97,00.

Syötä ensin näytöllä olevien numeronäppäimien avulla asiakkaan antama käteisen rahan määrä. Esimerkiksi 50 euroa syötetään näppäilemällä 5 0 0 0, valitse tämän jälkeen Käteinen -painike.

Käteinen -painike jälkeen vasemmalle puolella näytetään maksurivitietona Käteismaksu 50,00. Talleta käteinen raha kassalaatikkoon.

Koska käteismaksu ei kattanut ostoksen kokonaissummaa, näkyy oikeassa yläkulmassa nyt jäljellä maksettava osuus 47,00 Maksettavaa -kentässä.

Valitse Kortti -painike, jolloin avoin loppusumma 47,00 siirtyy kortilla maksettavaksi.

Tarkista vielä Myynnin esikatselu -näkymässä että kaikki tiedot ovat kuitilla oikein: tuotteet ja käteis- ja korttimaksujen määrä.


Mikäli käytössäsi on integroitu maksupääte, valitse Hyväksy -painike, jolloin korttimaksun osuus siirtyy automaattisesti maksupäätteelle. Pyydä nyt asiakasta syöttämään kortti. Kun maksusuoritus on vastaanotettu maksupäätteeltä, kuitti tulostuu automaattisesti ja kassasovellus jää odottamaan seuraavaa myyntiä.


Mikäli käytössäsi ei ole integroitua maksupäätettä, syötä summa manuaalisesti maksupäätteelle ja pyydä asiakasta syöttämään kortti. Kun maksusuoritus on vastaanotettu maksupäätteeltä, valitse Hyväksy -painike.

6.6. Maksutavan poistaminen kassatapahtumalta

Jos myyntiä ei ole vielä hyväksytty ja haluat muuttaa valittua maksutapaa, valitse Myynnin esikatselu -näkymässä Takaisin korjaamaan -painike.

Voit poistaa kassatapahtumalle muodostuneen maksutavan napsauttamalla vasemmalla näkyvää maksutavan riviä. 

Kassasovellus kysyy varmistuksen ennen maksurivin poistamista.

Valitse Kyllä, jos haluat poistaa myynnin maksurivin.

Maksurivin poistamisen jälkeen voita valita uuden maksutavan ja päättää kassatapahtuman edellä kuvatun mukaisesti.

7. Kassamyynnin palautus

Palautus kassaan voidaan tehdä joko Palautus kuitilla -toiminnolla tai käyttämällä Vektori Kassa sovelluksessa Palautustila -toimintoa.

Huomioitava:

7.1. Palautustoiminto kuitilla Vektori Kassa sovelluksessa

Valitse Vektori Kassa sovelluksessa Toiminnot -> Hae kuitti -> Hae kuittinumerolla, tai mikäli kyseessä on viimeisimmän myynnin palautustoiminto Hae viimeisin.

Syötä kuittinumero ja valitse Palauta kuitilla -painike, jolloin sovellus hakee alkuperäisen kuitin kaikki myyntirivit palautettavaksi.

Kassa sovelluksessa on Palautus -toiminto päällä ja myyntirivit näytetään negatiivisena. 

Poista myyntirivit, joista ei tehdä palautusta napsauttamalla myyntiriviä. Valitse lopuksi Poista rivi.

Kun kaikki myyntirivit, joista ei tehdä palautusta on poistettu, valitse Palauta. 

Valitse maksutapa, jolla rahat palautetaan asiakkaalle: Käteinen tai Kortti. 

Tarkista palautuskuitin tiedot ja valitse Hyväksy.

Mikäli käytössäsi on integroitu korttimaksupääte, voit palauttaa korttimaksupäätteen avulla summan asiakkaalle.

7.2. Palautustilan käyttäminen Vektori Kassa sovelluksessa

Aktivoi sovelluksessa palautustila päälle napsauttamalla Palautustila -painiketta.

Valitse kuitille palautettava tuote tai tuotteet samoin kuin myyntitilanteessa. 

Valitse Korttihyvitys tai Palauta.

Valitse maksutapa, jolla rahat palautetaan asiakkaalle: Käteinen tai Kortti 

Tarkista palautuskuitin tiedot Myynnin esikatselussa ja valitse Hyväksy. 

Mikäli käytössäsi on integroitu korttimaksupääte, voit palauttaa korttimaksupäätteen avulla summan asiakkaalle.

7. 3. Negatiivinen myynti

Voit tehdä negatiivisia myyntejä perustamalla miinusmerkkisen tuotteen esim. Uloskirjaus tai Pantti.

Aloita lisäämällä tuote normaalisti kassatapahtumaan. 

Jos haluat lisätä useamman kappaleen tuotetta, voit joko napsauttaa tuotetta tuotelistauksessa uudelleen tai napsauttaa vasemmalla valikossa haluttua myyntiriviä, jolloin avautuu myyntirivin muokkaus-ikkuna, johon voit syöttää halutun tuotemäärän. 

Valitse lopuksi maksutapa, jolla rahat rahat palautetaan asiakkaalle.

8. Tekstin lisääminen kassakuittiin ja kuitin lähettäminen sähköpostiin

Ennen kassatapahtuman hyväksymistä kassakuitille on mahdollista lisätä kuitille tulostuva teksti, esimerkiksi yrityksen nimi, jolloin kuitti on liitettävissä suoraan yrityksen kirjanpitoon.

Valitse Myynnin esikatselu -näkymässä Lisää teksti -painike. 

Lisää kuitille lisättävä teksti.

Paina Hyväksy -painiketta.

Jos et ole asetuksista toisin valinnut, saat seuraavaksi ruudulle kysymyksen joko asiakkaan kuitin tulostamisesta, lähettämisestä sähköpostitse tai voit valita myös ettei kuittia tulosteta.

Mikäli olet valinnut kauppiaan kuitin tulostamisen (tulostimen) asetuksista, sitä kysytään tämän jälkeen.

9. Toiminnot

Kassa-sovelluksen Toiminnot -kohtaan on koottu kassaan liittyviä toimintoja, jotka on tarkemmin kuvattu alla.

Vasemmalla on näkymä esimerkiksi silloin kun tabletilla pitää Vektori Kassaa vaakatasossa, oikealla puolestaan kun pystyasennossa.
Toiminnot voivat siis löytyä pystyasennossa ratas-ikonin takaa oikeasta yläkulmasta.

9.1. Z Raportti eli Päivänpäätös ja X Raportti

Z Raportti eli Päivänpäätös -toiminto muodostaa päivän myynneistä loppuraportin ja nollaa kuittien kuittinumeron. Päivän myyntien loppuraportti voidaan lähettää haluttuun sähköpostiosoitteeseen.

X Raportti -toiminnolla saa näkyviin lyhyesti myyntitiedot jotka on tehty viimeisimmän päivänpäätöksen jälkeen, toiminnon avulla voidaan tarkastella näin ollen kokonaismyyntejä reaaliajassa - mitään varsinaista raporttia ei tässä tehdä.

9.2. Kontrollinauha

Kontrollinauha näyttää kuluvan päivän kassan tapahtumat. Kassa- ja päiväkohtaisia kontrollinauhoja voidaan hakea valitsemalla valikosta Kontrollinauhat.

9.3. Hae kuitti

Voit hakea joko viimeisimmän kuitin tai halutun kuitin valitsemalla Toiminnot -> Hae kuitti -toiminnolla voit hakea joko viimeisimmän kuitin tai hakea kuitin syöttämällä kuittinumero.

Haetun kuitin voit tulostaa uudelleen, lähettää sähköpostilla tai tehdä palautuksen asiakkaalle.

9.4. Hae asiakas -> Kanta-asiakas ja Hinnasto(lisäpalvelu)

Kanta-asiakkaalle voidaan luoda erillinen hinnasto, jonka mukaisesti hinnat esitetään kassa -sovelluksessa. Lisää hinnasto pilvipalvelussa Tuotteet -> Hinnastot -kohdasta ja lisää tämän jälkeen hinnasto asiakkaalle Asiakkaat -kohdasta.

Hinnastojen ja kanta-asiakkuuden käyttö ei sisälly Vektori Minikassa ja Pilvipalveluun.

Hinnaston voi aktivoida Vektori Kassassa erikseen(hinnastoja voi olla valittuna yksi kerrallaan):

Mikäli haluat käyttää kanta-asiakaskohtaisia hintoja, hae kassa -sovelluksessa Toiminnot -> Hae asiakas-kohdassa nimihaulla haluttu asiakas.

Asiakasvalinnan jälkeen sovelluksessa näytetään tieto kanta-asiakkuudesta ja asiakkaalla aktiivisena oleva hinnasto. 

Kanta-asiakas poistetaan kassanäkymästä valitsemalla Toiminnot -> Hae asiakas -> Poista valinta -painikkeella.

9.5. Viivakoodi

Enemmän viivakoodinlukijan käyttämisestä Vektori pilven ja Vektori Kassan kanssa löytyy omasta ohjeestaan: Vektori Tulostimet ja Viivakoodinlukijat.

9.6. Avaa kassalipas

Voit testata yhteyttä kassalippaan ja kassasovelluksen välillä avaamalla kassalaatikon valitsemalla Toiminnot -> Avaa kassalipas.

9.7. Asetukset

Toiminnot -> Asetukset -> Yleiset -välilehdellä voit muuttaa kielivalintaa ja määritellä käytettävyyttä.

Toiminnot -> Asetukset -> Tulostin -välilehdellä voit määritellä käytettävän tulostimen.

Toiminnot -> Asetukset -> Maksupääte -välilehdellä voit määritellä käytettävän maksupäätteen.

Maksupäätteen yhdistämisestä Vektori -kassaan on kerrottu tarkemmin  Käyttöönotossa.

9.8. Päivitä tuotteet

Kassa päivittää pilvipalvelusta ajantasaiset tuotteet ja hinnat automaattisesti. Jos olet lisännyt uusia tuotteita tai muokannut tuotetietoja, voit päivittää kassan välittömästi valitsemalla Toiminnot -> Päivitä tuotteet.

9.9. Loki

Toiminnot -> Loki -tietojen kautta voidaan tarkastella päiväkohtaisesti lokitietoja.

10. Raportit

Kohdassa Raportit -> Kassa on listaus kassamyynnin raporteista. Raportit voidaan esikatsella näytöllä tai ladata Excel-, PDF- tai CSV-muotoon. 

HUOM! ALV voi heittää jos se laskettaisi vain suoraan raportin loppusummasta.

  Tämän vuoksi ALV raportille lasketaan todellisista myynneistä (eli kaikkien kuittien ALV:t yhteen).

  Jos ALV laskettaisi suoraan vain raportin loppusummasta, niin se ei näyttäisi todellista (kuittien yhteenlaskettua) lukua.

10.1. Myyjäraportti

Raportilla näytetään kassamyynti myyjittäin halutulta ajanjaksolta kaikista kassahenkilöistä tai kassahenkilöittäin. Raportti voidaan ryhmitellä tuotteiden tai tuoteryhmän mukaan. Raportilla näytetään annetut alennukset.

10.2. Asiakasmyyntiraportti (lisäpalvelu)

Raportilla näytetään asiakaskohtaiset myynnit halutulta ajanjaksolta. Raportti on käytettävissä Vektori Kassa ja Pilvipalvelu -palvelussa.

10.3. Tuntimyyntiraportti

Raportilla näytetään kassamyynti tunneittain eriteltynä halutulta ajanjaksolta kaikista kassapäätteistä tai kassapäätteittäin.

10.4. Tuotemyyntiraportti

Raportilla näytetään kassamyynti tuotteittain halutulta ajanjaksolta kaikista kassapäätteistä ja myyjistä tai kassapäätteittäin ja myyjittäin. Raportille voidaan määritellä mukaan haluttuja kenttätietoja, kuten annetut alennukset ja palautukset ja ryhmitellä raportti tuoteryhmittäin. Raportoitavat tiedot voidaan valita esitettäväksi joko euro-, prosentti- tai kappaleperusteisesti.

10.5. Tilitysraportti

Tilitysraportilla näytetään kassamyynti halutulta ajanjaksolta kaikista kassapäätteistä tai kassapäätteittäin. Raportilla näytetään brutto- ja nettomyynti, pyöritykset, annetut alennukset, alv -erittely sekä myynti maksutavoittain ja tuoteryhmittäin.

10.6. Rahaliikenneraportti

Rahaliikenneraportilla näytetään kassapäätteiden rahaliikenne halutulta ajanjaksolta päivittäin eriteltynä. Raportilla näytetään päiväkohtainen brutto- ja nettomyynti, pyöristykset, palautukset, alv-erittely ja myynti maksutavoittain.

10.7. Vertailuraportti

Vertailuraportilla näytetään myynnin vertailu kassojen ja myyjien välillä halutulta ajanjaksolta.

10.8. Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan

Raportit -> Kirjanpito -kohdassa on Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan raportti, josta voidaan viedä kassamyynnit kirjanpitoon halulta ajanjaksolta. 

Tälle raportille on mahdollista hankkia Pro-lisenssin alla lisää valinnaisia muotoja, jonka ansiosta sitä voidaan käyttää muissa järjestelmissä.
Alla esimerkissä on Fennoa CSV-vienti, joka nimensä mukaisesti tuottaa tiedoston joka on yhteensopiva Fennoan kanssa. Lisäksi on myös saatavilla Netvisor CSV tiedoston muodostaminen.

HUOM! huomaa että Valinnainen -valinta mahdollistaa alasveto-valikon. Älä valitse CSV tai muuta valintaa tämän jälkeen, jos haluat csv-tiedoston Fennoaan sopivassa muodossa.