Vektori Tuotteiden Tuonti ja Vienti

Tuo, päivitä ja vie; tuotteita ja tuoteryhmiä voi liikutella näinkin - Pro lisenssillä

1. Tuotteiden tuonti ja vienti -toiminto

Jos lisäät Palveluun paljon uusia tuotteita tai teet tuotteisiin useita päivityksiä, voit tehdä muutokset kerralla lataamalla Palveluun Excel -tai CSV-tiedoston tuotteiden tuonti- ja vienti toiminnolla.

1.1. Sarakkeiden selitykset

Alla olevassa taulukossa on kuvattu sarakkeiden otsikot ja kuvaus sarakkeen toiminnasta.

1.2. Tuotteiden tuonti

Jos tuotevalikoimasi on tyhjä, lataa Tuotteiden tuonti -toiminto valitsemalla ensin vasemmalta valikosta Tuotteet -> Tuo -> Tuo tai Lataa templaatti -kohdasta.

Lataa templaatti-toiminnolla voit ladata Palvelussa olevan valmiin Excel -tiedostopohja, joka on tarkoitettu ensisijaisesti uusien tuotteiden lisäämiseen.

Tallenna tiedostopohja tietokoneellesi ja lisää tiedostoon Palveluun tuotavat tuotetiedot.

Tiedostopohja sisältää useita sarakeotsikoita, joiden alla on tyhjiä soluja, joihin voit lisätä tuotetiedot. Jos et halua lisätä tietoa johonkin sarakkeeseen, voit jättää sen tyhjäksi. Tietojen tuonnin kannalta pakollinen sarake on ainoastaan tuotteen nimi.

HUOM! Älä muokkaa tiedoston sarakeotsikoita tai rakennetta, vaan lisää tietoa oikeille riveille sarakeotsikoiden alle.

1.3. Excel/CSV-tiedosto

Aloita tietojen tuominen Palveluun valitsemalla tietokoneeltasi Excel/CSV-tiedosto Tuo -toiminnolla. Tuotavassa tiedostossa saa olla vain yksi välilehti

1.4. Kenttien kohdistaminen

Kenttien kohdistamisella määritellään se, mihin tietokannan kenttään tieto kohdistetaan.

HUOM! Mikäli tiedostossa on mukana otsikkorivit valitse Ohita ensimmäinen rivi. 

Uusia tietoja tuotaessa voit jättää kaikista kentistä Päivitä -valinnan pois.

Kohdassa 1.1 on tarkemmin kuvattu tarkemmin kenttäkohtaiset tiedot ja tieto siitä, milloin käytetään oletusasetuksia, mikäli tiedostossa ei ole annettu jollekin sarakkeelle arvoa.

1.5. Duplikaattien tarkastus

Voit valita kohdistuvista kentistä tietokentät, joiden perusteella päällekkäisten tuotetietojen tarkistus tehdään. 

Uusien tuotteiden lisäyksen yhteydessä Tarkastus aktivoitu -valintaa ei tarvitse valita, jolloin tuotetietojen tuonnin yhteydessä ei tehdä mitään tarkastuksia, vaan tuotetiedot lisätään Palveluun suoraan tiedostossa olevien tietojen mukaisesti.

Valitse tuotteiden päivityksen yhteydessä Tarkastus aktivoitu -valinta, valitse Tarkastettavat tietokentät -kohdasta kentät, joiden perusteella päällekkäisten tietojen tarkistus tehdään. 

Tietojen tarkastustapana voit käyttää joko ”Kaikki”, jolloin jokaisen tiedon tulee täsmätä tai ”Mikä tahansa”, jolloin riittää, että jokin tietokenttä on sama olemassa olevan tiedon kanssa.

Valitse lopuksi Tallenna -painike. 

Onnistuneista tietojen tuomisesta saat tiedon näytölle ja voit tarkastella luotua tiedostoa sekä tallentaa Excel/CSV-tuontitiedoston tietokoneellesi.

Excel/CSV-tuontitiedosto sisältää seuraavat välilehdet:

1.6. Tuotteiden päivittäminen

Voit päivittää tuoterekisteriä viemällä tuoterekisterin ensin CSV/Excel -tiedostoon, päivittää tuotetiedot tiedostoon, ja tuoda sitten tiedoston takaisin Palveluun

Päivittääksesi tuoterekisteriä aloita tuotevienti valitsemalla Tuotteet -> Vie -toiminto. Valitse tämän jälkeen tiedostossa näytettävä Hintatyyppi, näytetäänkö Verollinen vai Veroton hinta ja tiedoston Tiedostotyyppi (Excel/CSV).

Valitse lopuksi Vie -painike.


Tallenna muodostettu tiedosto tietokoneellesi.  Päivitä haluamasi tuotetiedot Tuotteet -> Tuo -> Tuo tiedot järjestelmään -toiminnolla.

Valitse ensin tiedosto kohdan 1.3 mukaisesti.

Valitse Kenttien kohdistaminen -kohdasta päivitettävät kentät, joita olet tiedostoon päivittänyt. Esimerkiksi Aktiivinen, kuten kuvassa.

Mikäli et valitse mitään päivitettäviä kenttiä, lisätään Palveluun kaikki tiedostossa olevat tuotetiedot.

Valitse duplikaattien tarkastus kohdan 1.5 mukaisesti. 

Mikäli tuotetiedoston on otettu Palvelun oman vientitoiminnon kautta, tiedoston tuotteilla on uniikki ID-kenttä. Valitse tuotteiden päivityksen yhteydessä duplikaattien tarkastamiseen ID- kenttä, jonka avulla voidaan varmistaa oikean tuotteen tietojen päivittyminen.

HUOM! Mikäli aikomus on päivittää esimerkiksi ID arvot, tällöin on valittava puolestaan duplikaattien tarkastukseen esimerkiksi Nimi-kenttä - eli tarkastettavana on oltava joku uniikki, samana pysyvä arvo.

Onnistuneista tietojen tallentamisesta saat tiedon näytölle ja voit tarkastella luotua tiedostoa sekä tallentaa Excel/CSV-tuontitiedoston tietokoneellesi.

Huom! Tätä dokumenttia kirjoitettaessa tuontitoiminnossa havaittiin joitain bugeja, joskus päivitys onnistuikin, vaikka ongelmia havaittiin.