Vektori Varastonhallinta ja Reseptituotteet

Lisäpalvelu

Tutustu työkaluihin, joiden avulla saat täyden hallinnan tuotteistasi

1. Vektori Varastonhallinta

Pilvipalvelupohjainen Vektori Varastonhallinta on Vektori Kassan lisäpalvelu, jonka avulla otat käyttöösi kokonaisvaltaisen varastonhallinnan työkalut aina inventaarioita ja reseptiikkaa myöten. Kassamyynnit vähentävät automaattisesti sen varaston arvoa, johon kassapääte on liitetty. Ellei kassapäätteelle ole määritelty omaa varastoa käytetään varastotapahtumien käsittelyssä oletusvarastoa. Kappaleessa 1.2. on tarkemmin kerrottu oletusvaraston lisäämisestä.

Varastonhallinta toimii FIFO-periaatteen (First In First Out) mukaisesti, jolloin tavara lähtee varastosta samassa järjestyksessä kuin se on sinne tuotu.

Varastonhallinta tukee monivarastoja, joka mahdollistaa eri kassoille eri varastot sekä reseptiikkatuotteita, joissa yhden tuotteen myynti vähentää useampaa varastotuotetta.

Inventaariot voit aloittaa ja päättää milloin vain ja voit käyttää varastoja samaan aikaan. Inventoinnin helpottamiseksi voit käyttää esim. viivakoodinlukijaa ja palveluun rakennettua työkalua.

1.1. Varaston lisääminen

Lisää varasto valitsemalla vasemmalta valikosta Varastonhallinta -> Varastot -> Uusi varasto -painike.

Anna varaston nimi ja valitse Tallenna -painike.

1.2. Yleiset asetukset, oletusvarasto

Lisää oletusvarasto valitsemalla vasemmalta valikosta Asetukset -> Varastonhallinta -> Yleiset -kohdasta.
Mikäli käytössäsi on useita eri varastoja, valitse Varasto -pudotusvalikosta oletusvarasto, josta kaikki kassamyynnit vähennetään ja tuotepalautukset lisätään automaattisesti, ellei kassapäätekohtainen varastoasetus ole päällä. 


Alhaisen varastosaldon hälytys
Kenttä jonne voi syöttää sähköpostin, johon varastohälytykset menee (koostetusti kerran päivään).
Ohessa myös esimerkki kyseisen sähköpostin mahdollisesta sisällöstä.

Huom! Tuotteelle voidaan asettaa hälytysraja tuotteen Asetukset välilehdellä

Valitse lopuksi Tallenna(/Päivitä) -painike.

Sähköpostimuistutuksen lisäksi on Raportit -> Varastonhallinta -> Tuotteet alle hälytysrajan -raportti. Raportti varastossa olevista tuotteista, joiden määrä on alle hälytysrajan.

1.3. Kassapäätekohtainen varasto 

Kassapäätekohtaisen varaston voit määritellä valitsemalla vasemmalta valikosta Asetukset -> Kassa -> Kassapäätteet -kohdasta siirtymällä Kassapäätteen nimestä muokkaus -tilaan, jossa voit valita varaston, josta kassamyynnit vähennetään ja johon tuotepalautukset lisätään.

2. Tuotteen lisääminen varastoon

Tuotteiden tarkemmat asetukset löytyvät Asetukset -> Tuoteluettelo osion alta Yleiset -linkin kautta.

Lisää tuote varastoon valitsemalla vasemmalta valikosta Tuotteet – Uusi tuote -painike. Valitse lopuksi Tallenna -painike. Lisää tuotteelle seuraavat tiedot:

*) Voit perustaa esim. elintarvikkeille ja alkoholijuomille omat tuoteryhmät valitsemalla vasemmalta valikosta Tuoteryhmät -> Uusi tuoteryhmä -painike. Tuotteiden sijoittaminen tuoteryhmiin on suositeltavaa, tämä helpottaa esimerkiksi raportointia lupaviranomaisille. Tuoteryhmän mukaisen lajittelun voit ottaa myyjä-, asiakasmyynti-, tuotemyynti- ja vertailuraporteista.

**) Voit lisätä tuotteelle haluamasi tuotekoodin tai vaihtoehtoisesti voit määritellä tuotekoodin automaattisen generoinnin asetusten perusteella Asetukset -> Tuoteluettelo -> Yleiset -> Tuotekoodin generointi -kohdassa.

Tuotteen määrän tarkastaminen kassalaitteessa

Mikäli kassa on liitetty varastoon, niin tuotepainikkeen info tieto näyttää varastosaldon 

3. Varastotapahtumat


Listauksen varastoihin kohdistuneista tapahtumista näet valitsemalla valikosta Varastonhallinta -> Varastotapahtumat.

Varastotapahtumat -listaukseen muodostuu tapahtumat tuotteiden myynnin uloskirjauksista ja palautuksista, varastosiirron sisään- ja uloskirjauksista, inventoinnin sisään- ja uloskirjauksista ja hävikkien uloskirjauksista.

Voit tarkastella yksittäistä varastotapahtumaa valitsemalla Näytä -painike, ID – tai Lähde -linkki.

3.1. Varastotapahtuman tyypit

Alla on kuvattu lyhyesti varastotapahtumien tyypit ja muodostumisperuste:

3.2. Varastotapahtuman tilat

3.3. Varastotapahtumat hakutoiminnot

Varastotapahtumat listaus -näkymässä näytetään oletuksena kaikki varastotapahtumat.

Voit hakea varastotapahtumia valitsemalla valikosta Varastonhallinta -> Varastotapahtumat -> Suodattimet.

Voit rajata varastotapahtumia seuraavilla tiedoilla:

Anna haluamasi hakuehdot ja valitse lopuksi Suodata -painike.

Napsauttamalla Näytä -kuvaketta tai ID-kentässä olevaa linkkiä voit tarkastella lähemmin varastotapahtuman sisältöä. 

Lähde -kentän linkistä avautuu kassakuitti, varastosiirron ja hävikin uloskirjaus.

3.4. Varastotapahtuman luominen

Palvelussa luodaan automaattisesti varastokirjauksia niille tuotteille, jotka on määritelty varastotuotteiksi.

Varastotapahtumia sisään -ja uloskirjauksista voit luoda manuaalisesti valitsemalla valikosta Varastonhallinta -> Varastotapahtumat -> Luo -painike.

Valitse pudotusvalikoista Tapahtumatyyppi, Tuote ja Varasto ja lisää Määrä, Ostohinta ja Toimitusaika

Voit kirjata varastotapahtuman menneisyyteen, jolloin lasketaan kirjattua aikaa uudemmat tapahtumat uudestaan FIFO-periaatteen mukaisesti. Tapahtumia ei kuitenkaan voi luoda ennen viimeisintä inventointi aikaa edeltävälle ajalle.

Ostohinta päivittyy tuotteelle automaattisesti viimeisimmän varastotapahtuman hinnan mukaan.

Voit lisätä samalle tapahtumalle useita rivejä valitsemalla Lisää -painike. Valitse lopuksi Tallenna -painike.

Mikäli olet lisäämässä varastoon uutta tuotetta, toimi kohdan 2 mukaisesti.

3.5 Varastotapahtuman massatoiminnot

Mikäli varastoon saapuu suurempi erä tuotteita, voit käyttää varastotapahtuman kirjauksessa apuna massatoimintoa, jonka avulla voit määritellä samalla kertaa esim. kaikille tuotteilla saman varaston ja toimitusajan.

Valitse pudotusvalikosta Tapahtumatyyppi ja Tuote ja lisää Määrä sekä Ostohinta.

Lisää seuraavat tuoterivit valitsemalla Lisää -painike. 

Tuoterivien lisäämisen jälkeen valitse kaikki tuoterivit, jolloin aktivoituu Massatoiminnot -painike.

Valitse Massatoiminnot -> Muokkaa.

Lisää Muokkaa -toiminnon avulla esimerkiksi kaikille tuotteille sama varasto ja toimitusaika.

Valitse lopuksi Aseta -painike, jolloin kaikille tuoteriveille muodostuu valitut arvot.

Valitse lopuksi Tallenna -painike.

4. Hävikit


Hävikin kirjaus tehdään silloin, kun tuote poistuu varastosta jotenkin muuten kuin myymällä. 

Hävikkisyitä voit määritellä valitsemalla valikosta Asetukset -> Varastonhallinta -> Hävikkisyyt -> Luo.

Anna hävikkiä kuvaava nimi ja valitse lopuksi Tallenna -painike.

4.1. Hävikin kirjaaminen

Valitse valikosta Varastonhallinta -> Hävikit -> Uusi hävikki.

Valitse Varasto, jossa tuote sijaitsee, lisää Hävikin aika, valitse Tuote pudotusvalikosta tai käytä viivakoodinlukijaa ja lisää Määrä sekä hävikin syy. 

Voit lisätä samalle hävikkikirjaukselle useita rivejä valitsemalla Lisää – painike.

Voit kirjata hävikin myös menneisyyteen, jolloin lasketaan kirjattua aikaa uudemmat tapahtumat uudelleen FIFO-periaatteen mukaisesti.

Valitse lopuksi Tallenna -painike, jolloin kirjaus siirtyy Hävikit -listaukseen Avoin -tilaan. Mikäli haluat muokata Hävikit -kirjausta, valitse Muokkaa -toiminto. Poista -toiminnolla voit poistaa kirjauksen. 

Hävikin kirjaus tulee vahvistaa valitsemalla Vahvista -toiminnolla. 

Vahvista -toiminto poistaa tuotteet varastosta ja muodostaa hävikin kirjauksesta ”Hävikin uloskirjaus”- varastotapahtuman.

Mikäli tuotetta ei ole varastossa varastotapahtuma jää Avoimia rivejä -tilaan. Varastotapahtuman tila päivittyy automaattisesti Käsitelty -tilaan, kun varastoon lisätään tuotetta.

Hävikkikirjausta ei voi poistaa tai muokata enää sen jälkeen, kun se on vahvistettu. Mikäli huomaat virheen hävikin kirjauksessa vahvistamisen jälkeen, tee varastosaldon korjauksesta tarvittava sisään- tai uloskirjaus kohdan 3.4 mukaisesti.

4.2. Hävikki raportti

Voit ottaa raportin hävikkikirjauksista varastoittain valitsemalla Raportit -> Varastonhallinta -> Hävikit.

5. Varastosiirrot

Varastosiirrolla tarkoitetaan tilannetta, kun tuote siirtyy varastosta toiseen yrityksen sisällä. 

5.1. Yleistä

Varastonhallinta -> Varastosiirrot listaus -näkymässä näytetään omilla välilehdillään Avoimet ja Vahvistetut varastosiirtoihin liittyvät tapahtumat. 

Voit hakea varastotapahtumia valitsemalla valikosta Varastonhallinta -> Varastosiirrot -> Suodattimet.

Voit rajata varastosiirron tapahtumia seuraavilla tiedoilla:


Anna haluamasi hakuehdot ja valitse lopuksi Suodata -painike.

Napsauttamalla Näytä -kuvaketta tai ID-kentässä olevaa linkkiä voit tarkastella lähemmin varastosiirron sisältöä. 

Mikäli haluat muokata avointa Varastosiirto -kirjausta, valitse Muokkaa -toiminto. Poista -toiminnolla voit poistaa Avoimen varastosiirtoon liittyvän tapahtuman.

5.2. Uusi varastosiirto

Voit tehdä varastosiirron valitsemalla valikosta Varastonhallinta -> Varastosiirrot -> Uusi varastosiirto -painike.

Valitse Lähdevarastoksi varasto, josta tuote siirretään ja Kohdevarastoksi varasto, jonne tuote siirretään.

Lisää Siirtoaika, oletuksena kuluva aika, valitse pudotusvalikosta siirrettävä Tuote, tai käytä viivakoodinlukijaa sekä Määrä ja anna halutessasi varastosiirtoon liittyvä lisätieto.


Voit lisätä samaan varastosiirtotapahtumaan useita rivejä valitsemalla Lisää – painike.

Voit kirjata varastosiirron myös menneisyyteen, jolloin lasketaan siirtoaikaa uudemmat tapahtumat uudestaan FIFO -periaatteen mukaisesti.

Valitse lopuksi Tallenna -painike, jonka jälkeen voit Vahvistaa varastosiirron, joka päivittää tuotteen lähde- ja kohdevaraston varastosaldot. Miksi varastosiirto pitää vahvistaa? Varastosiirto voidaan valmistella toisen henkilön toimesta tai sitä voidaan tarvita muokata keräilyvaiheessa. Vahvistettua varastosiirtoa ei voi enää muokata eli tämän jälkeen tulee luoda kokonaan uusi varastosiirto.

Vahvistetut varastosiirrot näytetään Varastosiirrot selaus -näkymässä Vahvistettu -välilehdellä.

Varastosiirtoa ei voi poistaa tai muokata enää sen jälkeen, kun se on vahvistettu. Mikäli huomaat virheen varastosiirron vahvistamisen jälkeen, tee varastosaldon korjauksesta tarvittava sisään- tai uloskirjaus kohdan 3.4 mukaisesti.

6. Inventaariot


Inventaario on lista kaikista yrityksen myytävistä tuotteista. Inventointi tarkoittaa tuotteiden laskemista. Inventaariossa lasketaan jokaisen tuotteen kappalemäärä ja siinä selviää myös mahdollinen hävikki, eli hävinneiden ja varastettujen tuotteiden määrä.

Inventaario on tehtävä varastossa olevista tuotteista lakisääteisesti kerran vuodessa tilinpäätöstä varten, mutta sen voi tehdä useamminkin.

Voit aloittaa ja päättää inventoinnin, milloin vain. Voit käyttää varastoja samaan aikaan kun teet inventointia.

6.1. Inventaarion aloittaminen 

Lisää uusi inventaario valitsemalla Varastonhallinta -> Inventaariot -> Aloita uusi -painike.

Valitse lopuksi Tallenna -painike.

6.2. Inventoinnin kirjaus

Tietojen tallennuksen jälkeen avautuu Kaikki -välilehdelle listaus inventoitavista tuotteista. 

Voit tulostaa pdf muotoisen tuotelistan Tulosta tuotelista -painikkeesta, jolloin voin kirjata lasketut tuotteet ensin tulosteelle ja syöttää tiedot laskemisen jälkeen järjestelmään inventaariluetteloon.

Voit inventoida tuotteita vaiheittain syöttämällä tuotteelle lasketun määrän, tuotteen laskettu määrä ei voi olla negatiivinen. Voit tarvittaessa muuttaa myös tuotteen arvonlisäverotonta ostohintaa. Tietojen tallentamisen jälkeen Laskemattomat ja Lasketut tuotteet näytetään omilla välilehdillään.

Voit palata avoimeen inventaariolistaan valitsemalla Inventaariot -> Avoimet -> Inventoi.

6.3. Viivakoodin käyttäminen inventoinnissa

Inventoinnin helpottamiseksi voit käyttää inventoinnissa apuna viivakoodinlukijaa lukemalla viivakoodi inventointi -näkymässä. Huomioi, ettei hiiren kursori ole missään kentässä, koska muutoin viivakoodinlukija syöttää viivakoodin vain kyseiseen kenttään. 

Viivakoodin luku avaa erillisen näkymän, johon voit syöttää tuotteen lasketun määrän ja voit tarvittaessa muuttaa tuotteen arvonlisäverotonta ostohintaa.

Valitse lopuksi Tallenna -painike ja lue seuraava viivakoodi.

6.4. Inventaarion päättäminen

Inventaario voidaan päättää, kun vähintään yksi tuote on laskettu. Kun olet laskenut haluamasi tuotteet valitse Päätä inventaario -painike, joka luo varastotapahtumat ja päivittää tuotteille varastosaldon ja varastoarvon. Varastoarvon laskennassa käytetään tuotteen keskiostohintaa. Inventoinnin päätteeksi voit tulostaa inventaarioraportin Tulosta -painikkeella. 

HUOM! Inventaarion päättämisen jälkeen inventoituja tietoja ei voi enää muokata tai poistaa. 

6.5. Varaston alkusaldojen lisääminen inventaarion kautta

Mikäli varastoitavia tuotteita on lisätty järjestelmään ilman varastosaldoa ja ostohintaa, voit lisätä järjestelmässä oletuksena luodulle ”Päävarasto” varastossa oleville tuotteille varastosaldot ja ostohinnat inventoinnin kautta. Itse luoduilla varastoissa inventaarion näytetään vain ne tuotteet, joita varastossa on. Lisää inventaario kohdan 6.1 mukaisesti.

Valitse inventaario -listauksessa Suodattimet -painike ja poista Vain varastoseuranta tuotteet -valinta. Valitse lopuksi Suodata -painike.

Jatka inventointia kohdan 6.2 mukaisesti.

6.6. Varastosaldon korjaus inventaarion kautta

Jos tuote on lisätty varastoon virheellisellä ostohinnalla, voit korjata kyseisen tuotteen varastoarvon inventoimalla sen lisäämällä tuotteelle ostohinnan, jolloin inventaario kirjaa:

6.7. Inventaario – ja varaston arvoraportti

Voit tulostaa inventaariokohtaisen inventaarioraportin ja varaston arvoraportin jälkikäteen valitsemalla Varastonhallinta -> Inventaariot -> Päätetyt -välilehti -> Raportti tai Varaston arvo.

Valitsemalla Raportit -> Varaston arvo, voit tarkastella varaston nykyarvoa tai arvoa tiettynä ajankohtana.

7. Tuote-erät


Tuote-erien eräseuranta on tarkoitettu käytettäväksi Vektori CRM tilaukset ja toimitukset lisäpalvelun yhteydessä. Vektori Kassa ei tue tällä hetkellä tuote-erien käsittelyä, vaan myynnit vähennetään aina varaston kokonaissaldosta.Varastonhallinta – Reseptituotteet

Lisäpalvelu

1. Varastonhallinta ja reseptituotteet


Varastonhallinta on Vektori Kassa ja pilvipalvelun lisäpalvelu. Jos tuote muodostuu useammasta osasta voit paketoida tuotteen myytäväksi reseptituotteena.

Yleistä: 

Tässä ohjeessa käydään läpi esimerkkien kautta varasto- ja reseptituotteiden käsittelyä.

2. Esimerkki 1


Lisätään Punaviinipullo ja Viinilasi 12 cl -tuotteet.

Lisätään varastotuotteeksi Punaviinipullo valitsemalla vasemmalta valikosta Tuotteet -> Tuotteet listauksessa Uusi tuote -painike.

Valitse lopuksi Tallenna -painike. Tallennuksen yhteydessä tehdään varastonhallintaan tuotteiden sisään kirjaus. Voit muokata tuotetietoja tallennuksen jälkeen Muokkaa -painikkeella. 

Tallennuksen jälkeen näytöllä näytetään Varasto -välilehdellä tuotteen määrä varastossa, varastoarvo, keskiostohinta ja viimeisin ostohinta.

 Varastotapahtumat -välilehdellä näytetään tuotteen sisään kirjaukseen liittyvä tapahtuma. 


Varastotuotteen lisäämisen jälkeen lisätään reseptituote Viinilasi 12 cl valitsemalla vasemmalta valikosta Tuotteet -> Tuotteet listauksessa Uusi tuote -painike.

Huom! Älä valitse varastotuotetta, koska kyseessä on reseptituote.

Huom! Yksiköt eivät ole tärkeitä reseptituotteille, yksikkö voi olla oletuksena esim. kpl.

Valitse lopuksi Tallenna -painike ja valitse tämän jälkeen Muokkaa -painike. 

Valitse muokkaus -näkymässä Resepti -välilehti -> Luo resepti -painike.

Valitse lopuksi Tallenna -painike.

Mikäli reseptiyksikköä ei ole pudotusvalikossa, voit lisätä sen valitsemalla valikosta Asetukset -> Tuoteluettelo -> Yksilöt -> Uusi konversio -painike.

Valitse lopuksi Tallenna -painike.

Tuotteiden myynti vähentää tuotteiden varastosaldoa seuraavasti:

3. Esimerkki 2


Lisätään Whisky, Coca Cola ja Whisky-Cola tuotteet.

Lisätään varastotuotteeksi Whisky valitsemalla vasemmalta valikosta Tuotteet -> Tuotteet listauksessa Uusi tuote -painike.

Lisätään toiseksi varastotuotteeksi Coca Cola valitsemalla vasemmalta valikosta Tuotteet -> Tuotteet listauksessa Uusi tuote -painike.

 Varastotuotteiden lisäämisen jälkeen lisätään reseptituote Whisky-Cola (1 Coca Cola + 8 cl Whisky) -tuote valitsemalla vasemmalta valikosta Tuotteet -> Tuotteet listauksessa Uusi tuote -painike.

Huom! Älä valitse varastotuotetta, koska kyseessä on reseptituote.

Huom! Yksiköt eivät ole tärkeitä reseptituotteille, yksikkö voi olla oletuksena esim. kpl.

Valitse lopuksi Tallenna -painike ja valitse tämän jälkeen Muokkaa -painike. 

Valitse muokkaus -näkymässä Resepti -välilehti -> Luo resepti -painike.

Valitse Tuote -pudotusvalikosta Whisky -tuote.

Lisätään reseptiin vielä Cola Cola -tuote valitsemalla Uusi rivi -painike.

Valitse lopuksi Tallenna -painike.


Whisky Cola tuotteen myynti vähentää tuotteiden varastosaldoa seuraavasti:

4. Esimerkki 3


Lisätään 30 litran Olut tynnyri sekä iso ja pieni tuoppi -tuotteet. 

Lisätään varastotuotteeksi Olut tynnyri valitsemalla vasemmalta valikosta Tuotteet -> Tuotteet listauksessa Uusi tuote -painike.

Valitse lopuksi Tallenna -painike. Tallennuksen yhteydessä tehdään varastonhallintaan tuotteiden sisään kirjaus. Voit muokata tuotetietoja tallennuksen jälkeen Muokkaa -painikkeella. 

Varastotuotteen lisäämisen jälkeen lisätään reseptituote Iso tuoppi 0,5 l valitsemalla vasemmalta valikosta Tuotteet -> Tuotteet listauksessa Uusi tuote -painike.

Huom! Älä valitse varastotuotetta, koska kyseessä on reseptituote.

Huom! Yksiköt voi asettaa oletusyksiköinä.

Valitse lopuksi Tallenna -painike ja valitse tämän jälkeen Muokkaa -painike. 

Valitse muokkaus -näkymässä Resepti -välilehti -> Luo resepti -painike.

Valitse lopuksi Tallenna -painike.


Lisätään vielä Pieni tuoppi 0.4 l -tuote vastaavilla arvoilla.

Valitse lopuksi Tallenna -painike.


Tuotteiden myynti vähentää tuotteiden varastosaldoa seuraavasti:

5. Esimerkki 4


Lisätään Mandariini 5 kg laatikoita 5 kpl.

Lisätään varastotuotteeksi Mandariini valitsemalla vasemmalta valikosta Tuotteet -> Tuotteet listauksessa Uusi tuote -painike.

Valitse lopuksi Tallenna -painike. Tallennuksen yhteydessä tehdään varastonhallintaan tuotteiden sisään kirjaus. Voit muokata tuotetietoja tallennuksen jälkeen Muokkaa -painikkeella. 

Tietojen tallennuksen jälkeen varastosaldo on 25 kg.
Myydään kassalla 400 g mandariineja antamalla määräksi 0,4 kg.

Kassatapahtuman päättämisen jälkeen varastosta vähenee 0,4 kg.


Mikäli Mandariini -tuotetta käytetään esim. johonkin ruokaan, tehdään ruuasta reseptituote ja asetetaan se vähentämään 0,05 kg mandariinia varastotuotteesta.